Home » 2016 » July

Danghyang Kumbayana

Kisah ini menceritakan perjalanan Bambang Kumbayana ke Tanah Jawa, kelahiran Bambang Aswatama, dan bagaimana wujud Bambang Kumbayana berubah menjadi buruk rupa dan berganti nama menjadi Danghyang Druna. Kisah diakhiri dengan pengangkatan Danghyang Druna menjadi guru ilmu perang bagi para Pandawa dan Kurawa, setelah menengahi mereka...
Read More

Pandu Banjut

Kisah ini menceritakan kematian Prabu Pandu, di mana ia menepati janjinya untuk masuk ke dalam Kawah Candradimuka. Dewi Madrim yang telah melahirkan Raden Nakula dan Raden Sadewa juga ikut bunuh diri menemani sang suami. Kisah ini saya olah dari sumber Serat Pustakaraja Purwa (Surakarta) karya...
Read More

Perang Pamuksa

Kisah ini menceritakan Prabu Pandu berusaha memenuhi idaman Dewi Madrim yang ingin bertamasya mengendarai Lembu Andini. Kisah dilanjutkan dengan perang besar antara Kerajaan Hastina melawan Kerajaan Pringgadani yang disebut dengan istilah Perang Pamuksa. Dalam perang ini Prabu Tremboko tewas, sedangkan Prabu Pandu terluka di paha,...
Read More

Gandamana Luweng

Kisah ini menceritakan upaya licik Arya Suman dalam menyingkirkan Patih Gandamana dan merebut kedudukannya sebagai menteri utama Kerajaan Hastina. Arya Suman memang berhasil mewujudkan keinginannya namun ia harus menderita cacat buruk rupa dan namanya pun diganti menjadi Patih Sangkuni. Kisah ini saya olah dari sumber...
Read More

Kangsa Takon Bapa

Kisah ini menceritakan awal mula Raden Kangsa diterima sebagai putra Prabu Basudewa di Kerajaan Mandura, serta kisah awal mula Prabu Jarasanda mendapatkan takhta Kerajaan Magada dengan jalan membunuh ayahnya sendiri yang bernama Prabu Wrehadrata. Kisah ini saya olah dan saya kembangkan dari sumber Serat Pustakaraja...
Read More

Bima Bungkus

Kisah ini menceritakan Raden Bima putra kedua Prabu Pandu keluar dari dalam bungkus berkat bantuan Gajah Sena yang dikirim para dewa. Gajah Sena kemudian bersatu jiwa raga dengan Raden Bima, sehingga Pandawa nomor dua tersebut kemudian dikenal dengan nama Raden Bimasena. Kisah ini saya kembangkan...
Read More